Share
Etnički postanak i razvoj Srba

Etnički postanak i razvoj Srba

Ime SRBIN i njegovi prvobitni nosioci su drevnog indoiranskog porijekla.Srbi su time jedan od najstarijih indoevropskih naroda. Iranosrbi u prvim vijekovima nakon Hrista sele iz svoje domovine (prostor Irana i Afganistana) prema Evropi, gdje nailaze na grupacije slovenskog stanovništva. Iranosrbi su bili konjanički,ratnički i organizovani narod te oni prenose srpsko ime na neorganizovane slovenske mase, organizuju ih te im daju obilježja državotvornog naroda. Iranosrbi se stapaju sa Slovenima te od njih primaju jezik, dio vjerovanja i običaja te tako nastaje jedinstveni srpski narod na evropskom tlu.

U to vrijeme Srbi takode dolaze u bliski dodir s germanskim Istočnim Gotima (Ostrogotima) koji takođe utiču na formiranje srpskog naroda. Iranosrbi po svom dolasku na evropsko tlo stvaraju dvije države. Prvo nakon što su porazili Gote 376. god. osnivaju pontsku Veliku Srbiju koja još ima potpuni iransko-sarmatski karakter, a nakon što nju uništavaju Avari, dio slaviziranih Srba osniva Bijelu Srbiju na području Poljske, Češke, Bavarske i zapadne Ukrajine koja traje do 9. vijeka.

U 7. vijeku dio Srba iz Bijele Srbije seli na područje današnje domovine Srba izmedu Neretve na zapadu do rijeke Vojuše na istoku, a na sjeveru Srbije, Bosne gdje nailaze na skupine potomaka starih dinarskih Ilira, germanskih Gota zaostalih iza propasti Ostrogotskog Kraljevstva, romanskog stanovništva u primorskim gradovima, ostatke drevnih Kelta koji su se još ranije stopili s Ilirima, Avara, te Slovena koji su na ta područja doselili nešto ranije.

Srbi koji dolaze na Jadran još uvijek nose odredene karakteristike starih Iranosrba kao i obilježja slovenskog i gotskog uticaja te u poređenju s ostatcima ilirskih grupa predstavljaju organizovanu, državotvornu i ratničku grupaciju. Srbi organizuju raspršene ilirske i ostale grupe koje prihvataju srpsko ime i jezik te se s njima stapaju u jedinstveni Srpski narod.

Svaki od ovih kulturnih slojeva je ostavio svoj uticaj na određene djelove srpskog nacionalnog identiteta. Stari IRANOSRBI te drevni indoarijski Prasrbi su bili onaj najorganizovaniji i najuticajniji, državotvorni vladarski element koji je organizovao srpske države i čuvao srpsko ime te državotvornu svijest. Njihov uticaj je takođe primjetan u odredenim aspektima srpske kulture, jezika i starih vjerovanja, staroiranskog porijekla su i srpski grb, pleterna ornamentika, naziv ban.

SLOVENSKI sloj Srba je najviše uticao na oblikovanje srpskog jezika, na većinu starosrpskih vjerovanja i običaja te od njega genetski potiče jedan dio današnjih Srba. Iz ILIRSKOG sloja potiče dio današnjih genetskih Srba kao i odredeni elementi srpske narodne baštine, običaja i starih vjerovanja. Od ostalih kultura koje su uveliko uticale na oblikovanje srpskog nacionalnog identiteta posebno treba izdvojiti Germane (GOTE) s kojima su još rani Iranosrbi dolazili u stalni dodir te se s njima ispreplitali i miješali,a ISTOČNI GOTI su ostavili svoj trag i na prostoru današnje Srbije budući da se tim područjem od 493. do 553. g. protezalo Ostrogotsko Kraljevstvo, zatim ROMANSKO stanovništvo u primorskim krajevima te u manjoj mjeri Kelte.

Već u vrijeme nastanka prvih srpskih država te srednjovjekovne sjedinjene Kraljevine Srbij, sva tri glavna srpska sloja, iranski, slovenski i ilirski ,zajedno s gotskim, romanskim i (iliro)keltskim uticajima su se skladno proželi i neraskidivo isprepleli u jednu nedjeljivu srpsku narodnu zajednicu, međusobno se nadopunjavajući te gradeći jedinstvenu srpsku kulturu i jedinstveni srpski nacionalni identitet.

Stoga kad govorimo o teorijama o porijeklu Srba, treba imati u obziru da svaka od teorija, i iranska i slovenska i ilirska kao i germanska objašnjava porijeklo odredenog dijela srpskog identiteta.

Indoiranska teorija je u tome najznačajnija budući da objašnjava porijeklo samog imena Srbin i njegovih prvobitnih nosioca. Upravo ta naša raznolikost, bogatstvo naše srpske tradicije, kulture, prožimanje više kulturnih krugova na tako malenom prostoru, sva naša raznovrsnost ujedinjena pod jednim imenom “SRBI” je naše najdragocjenije blago.

Možda je najjednostavniji odgovor na pitanje o porijeklu Srba taj da smo mi Srbi narod SRPSKOG PORIJEKLA, mi smo samo Srbi i ništa više niti išta manje od toga. Srpsko narodno ime je već milenijumima prisutnona širokom evroazijskom prostoru te su ga Srbi kroz svo to vrijeme uspjeli sačuvati te izgraditi modernu srpsku naciju.

Mi, današnji Srbi, smo nasljednici drevnih IRANSKIH Srba, banova i vladara, čuvara svetog srpskog imena i srpske državotvorne svijesti, zatim starih SLOVENA i antičkih ILIRSKIH kraljica i gusara kao i neustrašivih GOTSKIH ratnika, drevnih Kelta te na svaki od tih djelova našeg nacionalnog identiteta trebamo biti ponosni.

piše: Vlado Ivanišević

Leave a Comment