Share
Beč je pao !

Beč je pao !

Govorili su vam kako nije u pitanju islamizacija Europe, već pomoć migrantima koji će se integrisati u hrišćanski duh. Naravno, to je daleko od istine!

Pri upisima u obveznu osnovnu i devetogodišnju školu u Beču po prvi put u istoriji je  prijavljeno više muslimanske djece nego katoličke, u brojkama 32.984 djece muslimanske vjeroipovijesti, 29.894 katoličke, zatim 15.531 neopredjeljenih i 9.985 srpsko – pravoslavnih, izvjestio je kurier.at prema podacima Školskog odbora grada Beča.

Promptno nakon objave podataka javila se među političarima i akademicima u Beču inicijativa o uklanjanju vjeronauka iz tih škola, naime, da se on zamjeni kroz predmet etika i religije. “Zajednički predmet filozofije i religije u bitnom bi doprinio boljoj integraciji djece tim više što se u hrišćanskoj vjeronauci već prije učilo i o drugim religijama, a što se pokazalo vrlo pozitivnim” – rekao je predstavnik Zelenih u Gradskom vijeću a podržao ga je i tamošnji teolog, predstavnik svoje struke.

I eto, Beč je pao a nekada hrišćansko društvo pretvorilo se preko noći u muslimansko društvo, i to nikome nije čudno? Naime, Beč nije sam. I Francuska je pala, i Engleska je pala, a Njemačka će pasti ako već nije. Stanovništvo hrišćanske Evrope je jednostavno zamijenjeno i to nije slučajno.

Naime, Ujedinjene nacije  su objavile plan depopulacije na svojoj vlastitoj web stranici koja detaljno opisuje kako zapadne vlade moraju zamijeniti svoju autohtonu populaciju sa imigrantima i to godinu dana prije ‘izbjegličkog vala’ . Odnosno, UN su prorokovale ovu muslimanizaciju Evrope a očito je i proizvele. Prema UN-u, pad nataliteta i starenja stanovništva se može popraviti samo poplavom muslimanskih izbjeglica koje Zapadne vlade moraju pustiti u svoje zemlje.

Naime, plan premiještaja naroda s jedne strane planete na drugu objavljen je JAVNO na stranicama UN-a.

“Projekcije Ujedinjenih Nacija pokazuju da će se u idućih 50 godina, populacija u gotovo svim zemljama Evrope, kao i u Japanu suočiti sa padom broja stanovnika i starenjem stanovništva. ( isti ti promovišu pobačaj kao kontracepciju i ostale kontracepcijske metode poput vakcina) Novi izazovi pada i starenja stanovništva će zahtijevati sveobuhvatno revidiranje mnogih utvrđenih politika i programa, uključujući i one koje se odnose na međunarodne migracije. Fokusirajući se na ova dva udarna i kritična kretanja stanovništva, u izvještaju se razmatra zamjena stanovništva migracijama u osam zemalja sa niskom plodnošću (Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Republika Koreja, Rusija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države) i dvije regije (Evropa i Evropska unija). Zamjena migracijom se odnosi na međunarodne migracije kako bi zemlje kojima je potrebno, nadoknadile pad broja stanovnika i starenje stanovništva uslijed niske stope fertiliteta i mortaliteta” piše u dokumentu UN-a javno objavljenom na njihovim stranicama.

Leave a Comment