Share
“Dinastija Nemanjića još nije izumrla”

“Dinastija Nemanjića još nije izumrla”

Da li ste ikada pokušali da protumačite istoriju,kroz neki tekst,i probate da ga ne tumačite samo kao mit ili legendu?!
Možda samo obraćamo pažnju na današnjicu jer nemamo dovoljno snage da se suprotstavimo svakodevnici koja nas uništava….
-A ŠTA JE TO SNAGA?
“Moć”,uma ,vjere i racionalnog razmišljanja…suočavanje sa svakodnevnim problemima koje danas imamo,a ni sa njima ne znamo da se suočimo jer se plašimo….
-A ŠTA NAM STRAH DONOSI?
Zapitajmo se provo čime je prouzrokovan,pa onda uvidimo ka čemu nas vodi……
Kroz ovo što ću sada da Vam navedem postavićemo mnogo pitanja sami sebi ,ali i na taj način pokušati da spoznamo i sami sebe ali i manipulaciju uma koja se vrši nad nama ,no sami smo krivi za to,jer to sami dozvoljavamo,počevši od ličnih problema pa da ne uzimamo širokosežne posljedice koje niču iz toga i zahvataju cijelu jednu zajednicu,a kamo li “globalno društvo”,ali i pokušati da kroz ovo spoznanje samoga sebe moramo naučiti kao prvo da bez njega ne možemo da nastavimo da tumačimo bilo šta drugo iako se svi trudimo to da radimo…
Legenda ili istina zapitajmo se?

MONAH GAVRILO

„Više se neće iz Beograda upravljati, već će posebno svaka otcjepljena jedinica imati svoj centar za sve. Kada rasparčaju Srbiju, ona će biti na dijelove podijeljena. Ostaće samo uži dio Srbije gdje će jedino biti reda i mira. Na ostalim dijelovima nemiri će se zacariti i tada i u tim nevoljama ono malo Srba što ostane vapiće Bogu da mu da cara da zemljom vlada. U to vrijeme će Rusija carvina postati i tada velike strane sile će jedino Ruskog cara se bojati. Takva će sila biti sa njim i bagoslov da će svi vladari svijeta od njega gdje god da se pojavi, zadrhtati. Sanjim će i nebeska sila biti. Ruski car će tada štiti pravoslavne širom svijeta, pa i Srbiju. Tada će „žuti ljudi“ primati naglo pravoslavlje na čuđenje mnogih. Na Kosovu će drugi vladati, čak i crkve što budu rušili naši će neke obnavljati, ali će neke oni opet rušiti. Treba sve svetitelje skloniti u Srbiju, po užoj Srbiji da ne bi palili i ništili, jer Srbi će biti grupisani samo na manja mjesta i tu će samo moći da se slobodno kreću, a ostale crkve koje ne budu porušene, one će biti kao neki muzeji i u njih će dolaziti samo turisti da ih obiđu.”

Koliko ima istine u ovome do sada?

Arhangel Mihajlo izgovara: „Zapamti Đeka, ovi hodnici povezuju cijelu planinu i njima možeš izaći na drugu stranu planine”

                                                           Arhangel Mihajlo

”Ne Đeka,nemoj to uzimati,nije to tebi namijenjeno!Gospod je tebeodredio da te dovedem ovamo jer si bezazlen i da ti povjerim ovu tajnu a ti ćeš je reći tvom drugu Savi. Njemu će se roditi unuk i biće monah. Dočekaće raspad komunizma i Jugoslavije i treba da zna gdje je kruna zakopana a za krunisanje je budućeg potomka Nemanjića.”

                                                            Arhangel Mihajlo

”Prenesi poruku svima da ovdje niko ništa ne kopa niti da u pećinu pokuša ući jer će postradati a doćiće vrijeme kada će se dijete izgubiti i iznijeti krunu za krunisanje potommka Nemanjića koga će Bog objaviti. Poslije dolaska njegovog na vlast i otvaranja blaga koje si ovde vidio,Srbija će da procvjeta i biće bogatija od Švajcarske a ovo blago zakopala je kneginja Milica koja je od iste te loze Nemanjića i znala je tajnu koju ti znaš danas.”

Đeka

”Bio sam sa jednim sjajnim momkom koji mi je poklonio ovo da kupim sebi njivu i rekao mi da prenesem svima vama šta sam tamo vidio- bogatstvo Nemanjića i krunu njihovu. Da se ne plašimo više da će doći izbavitelj koji će nas iz bijede i jada izbaviti i da ćemo kao carstvo živjeti ali je rekao da ne ulazimo i ne približavamo se pećini jer ćemo postradati. Samo Sava treba da zna kakvog će unuka imati a ja ću to njemu i ispričati.”

Djed Sava:”Da li si sada čuo sve ovo Vitomire?Da li si zapamtio ove moje riječi?”

Da li je neko nekada čuo za ovu priču ili legendu,zapitao se ko su ove ličnosti,da li se neko bavio izučavanjem istih,da li ta mjesta i ličnosti su zaista postojale ili samo slijepo gledamo ispred sebe, šta nam kroz ovo se želi reći i poručiti i ka čemu nas navodi ova priča?

-Zvuči kao legenda sa  miološkim motivima,dobri fragmenti za neki scenario za film,zar ne?

      Monah Gavrilo          

“Blago onom’ ko to vrijeme dočeka. Rađaće sve i pšenica i vinograd i sve kao nekada do tada, tada će se sve strane sile sa Kosova povući, ostaviće Šiptare. Potom će Šiptari bježati da će im Albanija biti tijesna. Neće smjeti na Kosovu cara Ruskog dočekati, kada će car carskom granatom vratiti našu zemlju i potvrditi naše sve što je bilo i sve na Kosovu ponovo biće naše, jer to je ZEMLJA NAŠOM KRVLJU NATOPLJENA, NE MOGU ONI NJOME VLADATI“.

Jedva bi smo dočekali ovo zar ne,iako sumnjamo u to?

Pokušajmo razotkriti ili se makar zapitati koliko ima ovdje činjenica koje i sada zvuče ralno….

       Monah Gavrilo

”Srpska zemlja dala je Hrišćanstvu mnogo svetih i prepodobnih kaluđera i ispovjednika,vjere pravoslavne,radosno se danas svih njih sjećamo kao i ja što se sjećam i tebi pričam ovo sestro Tavita.I, dok je Srpski narod čuvao svoju vjeru, sve mu je od Boga bilo blagoslovljeno, ali doćiće opet to vrijeme kada će srpskom zemljom Bog tamjan i milost božiju prosipati i sve će ponovo kao nekada isto biti,ALI TREBAMO DA VJERUJEMO U TO JER VERA JE OSNOVA SVEGA..jer Vi ste so zemlji! Ako sol obljutavi,čime će se osoliti onda? Ne može biti ni za šta jer su tako progonili i proroke i prije Vas.”

                          Monah Gavrilo          

„Pomozi Gospode ovome narodu i meni grešnome sa njima i izbavi nas iz svih grijeha, svojom milošću i svjetlošću obasjaj i pročisti naše duše grešne, jer jedini si Ti u koga  vjerujemo i u koga se uzdamo, koji je za nas raspet na krstu, stradao i pogreben, vaskrsao treći dan po pismu i obećao nam ponovni povratak da nas digneš i spasiš od ovozemaljskog zla. Amen.“

Ovako se svi molimo,ali ovaj čovjek se moli za sve nas,starac kome je bitno da ukaže na ono  u  što je nama teško da povjerujemo…mi teško da vjerujemo i u sami sebe,a ne jednom isposniku,iako već mnoge njegove riječi su isplivale na vidjelo….

NEKA OVO OSTANE MALA ENIGMA ALI SVI JAKO ŽELIMO DA IPAK SINE ONO JARK SUNCE SA KOSOVA…

SA METOHA IAKO MNOGI OD NAS NE ZNAJU PO ČENU JE METOHIJA DOBILA IME,A ZAŠTO JE SAMO KOSOVOM NAZIVAJU

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment